Tìm kiếm

Những câu nói giúp bạn tỉnh ngộ…

1. Sở dĩ người đau khổ chính vì người đang truy cầu thứ gì đó sai lầm. Nếu bạn không tự mình rước

5 câu chuyện nhỏ

Albert Einstein không chỉ nổi danh với thuyết tương đối mà ông còn để lại cho nhân loại những triết

Nước uống tốt cho thận

Bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển cho nên những ai trong diện

Quán tâm từ - Gieo chủng tử từ bi

Quán tâm từ đặc biệt thích hợp cho người nóng tính, thí dụ như người dễ nổi giận, nuôi dưỡng ác cảm,

Đức Phật an cư không tiếp khách

Một thời, Thế Tôn trú tại một khu rừng ở Icchànangala. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo:

Làm thế nào để giúp mình đương đầu với bệnh tật?

Hỏi: Làm thế nào để giúp mình đương đầu với bệnh tật?

Mẹ của Điền Tắc từ chối nhận vàng

Thời kỳ chiến quốc, Điền Tắc nhậm chức Tể tướng nước Tề. Ông làm việc rất cần cù cẩn thận và công
Thông báo