Bớt đi lời nói thị phi

Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn

Thêm câu niệm phật nhiều hơn

Phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui

Thiền sư Duy Nghiễm - Dược Sơn (751-834)

Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm mười bảy tuổi, Sư theo Thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn Triều Dương xuất

Thế nào là 5 kết sử che đậy tâm người?

Đây là những trở ngại về tinh thần ngăn chặn hành giả tiến đến Niết Bàn, cũng gọi là năm Triền cái

Thế nào là phòng hộ các căn?

Phòng là bờ đê, gìn giữ, hộ là cửa, giúp đỡ, che chở, Phòng hộ là giữ gìn thủ hộ, ngăn che đề phòng,

Hiện tại vui tương lai vui

Kinh Phật đưa ra tình huống rất nhiều người do tu tập nhiều đời nhiều kiếp, khi sinh ra, các năng

Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

Có một số câu hỏi đã được nêu lên để hỏi Đức Phật, nhưng Ngài không trả lời vì đó là những câu hỏi

Tăng huyết áp ở người trẻ

Tăng huyết áp ở người trẻ (dưới 35 tuổi) là dạng bệnh lý khá phổ biến hiện nay với tỉ lệ người mắc

Chiếc mặt nạ

Ngày xưa có một ông vua rất độc ác, ông không được lòng dân cũng như quan quân trong triều.

Ăn uống tốt cho mắt

Thí sinh đang vào mùa thi, những người làm việc nhiều trước màn hình vi tính... đều có thể khiến đôi
Chiếc mặt nạ Chiếc mặt nạ
Ngày xưa có một ông vua rất độc ác, ông không được lòng dân cũng như ...
Xem thêm...>>