Tìm kiếm

Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Như Thọ

Hòa thượng vốn con nhà có truyền thống Phật giáo nhiều đời. Từ chủng tử xuất thế sẵn có nên đúng 12

Đôi mắt

“Bố ơi, nhìn đi, hàng cây đang chạy về phía sau kìa!”

Sự tu tập xa hơn

Cho đến bây giờ quý vị đã hiểu biết đuợc sự giải thích, đầu tiên hành giả phải đạt được sự hiểu biết

Quan sát bản ngã

Cái bản ngã này rất khôn khéo, luồn lách rất tinh vi nên thận trọng chú tâm quan sát để thấy ra

Sống như lục bình

Có một đệ tử than phiền với vị tu sĩ:

Chẻ đá

Anh thợ chẻ đá đục một hàng lỗ nhỏ trên một phiến đá. Anh bắt đầu kê lưỡi đục vào mỗi lỗ, dùng búa
Thông báo
Sự tu tập xa hơn Sự tu tập xa hơn
Cho đến bây giờ quý vị đã hiểu biết đuợc sự giải thích, đầu tiên hành ...
Xem thêm...>>