Tìm kiếm

Già nhanh vì... sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử

Các chuyên gia cảnh báo rằng sử dụng quá nhiều các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại di động, máy

Mua giầy

Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích

Sửa đổi tật sân hận

Có đôi khi, bản thân mình khởi tâm sân hận. Không phải là mình không muốn tha thứ cho người, mà là

Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán

Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn.

Hai vườn hạnh phúc

Bạn có hai khu vườn: vườn của bạn và của người bạn yêu thương. Đầu tiên, bạn phải chăm sóc khu vườn

Nhận lộc chùa có mang tội?

HỎI: Tôi có nghe nói ăn uống các vật phẩm mà quý thầy (cô) ở chùa mời (hoặc cho đem về) là mang tội
Thông báo
Mua giầy Mua giầy
Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. ...
Xem thêm...>>