Thầy Tỳ-Kheo bỏ đạo

Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại tinh xá Trúc lâm, liên quan đến một thầy Tỳ-kheo hoàn tục.

Danh sư Chu Văn An

Nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An (1292 – 1370) là người chính trực, đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không

Vua Lê Hiến Tông và bát canh của người thầy

Lê Hiến Tông (1461 – 1504) là một vị vua thông minh, nhân từ và ôn hoà. Dưới thời của ông, đất nước

Cứ để mây bay

Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi

Tu thiền là bác bỏ nhân quả chăng?

Nhân quả là đạo lý căn bản của người học Phật. Người tu, nhất là tu Thiền cần phải hiểu rõ, nhận kỹ

Chẳng trọng tu huệ

Một hôm Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết Pháp.

Chú chó ngày nào cũng đến bệnh viện chờ người chủ đã mất gây xúc động

Masha, một chú chó ở Nga hiện đang được dư luận nước này quan tâm mạnh mẽ nhờ sự trung thành hiếm có